Algemeen

ESCAUX UCS herdefiniëert de manier waarop bedrijven hun telefonie- en communicatiesystemen beheren. ESCAUX UCS wordt gekenmerkt door het gebruiksgemak, waardoor het beheer van uw telefoniesysteem in alle eenvoud kan gebeuren zonder dat u een verregaande technische kennis dient op te bouwen. Daarenboven biedt de ESCAUX UCS een brede waaier van aantrekkelijke en betaalbare communicatiediensten aan waarbij de telefonie wordt geïntegreerd met andere IT-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn een link tussen telefonie en e-mail (voice mail naar email forwarding), met uw CRM of website (click-to-dial), met uw VPN (soft-phone voor nomadische medewerkers of telewerkers), met fax (virtuele fax), etc.

ESCAUX UCS wordt ondersteund door een professionele organisatie gespecialiseerd in installatie en support van IP Telefonie. Escaux werkt op basis van een omvangrijk projectplan. Alle communicatie gebeurt via een online tickettingsysteem op een customer portal website en wordt gelogd in een database. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van dienstverlening ten alle tijden meten en controleren.

ESCAUX UCS biedt een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding voor een toekomstbestendige 100% IP-telefonie- en unified communicatie-oplossing. Het is een oplossing voor corporate bedrijven en overheidsinstellingen en heeft in België de meeste referenties. In de secties na deze inleiding vindt u een aantal kenmerken die ESCAUX UCS uniek en bijzonder operationeel-efficiënt maken.

Open, Gestandaardiseerde en Software Gebaseerde Oplossing

ESCAUX UCS is een software-geörienteerde open oplossing met een operationeel efficiënte en service-gerichte benadering. ESCAUX UCS ondersteunt een brede waaier aan hardware vendors en past zich aan aan het protocol van de hardware leverancier. Dit biedt de klant meer vrijheid in zijn hardware keuze. ESCAUX UCS beschikt over een bijzonder flexibele en kosteneffectieve multi-site Application Programmer Interface (API). Via gestandaardiseerde protocols zoals XML/HTTP laat dit uw organisatie toe de telefonie eenvoudig te integreren met andere IT toepassingen binnen de verschillende afdelingen van uw bedrijf.

Unieke, Schaalbare, Gedistribueerde en/of Centrale Architectuur

ESCAUX UCS is een schaalbare en modulaire oplossing gebaseerd op SIP-communicatie. Een ESCAUX UCS oplossing bestaat uit één of meer UCS appliances. Dit is een industriële Linux server voor IP telefonie die in uw LAN-netwerk wordt geinstalleerd. Omwille van operationele efficientie en beschikbaarheid wordt er met een beperkt aantal modellen gewerkt. We onderscheiden twee types UCS appliances:
 • Edge Appliances: bevatten een media gateway
 • Core Appliances: bevatten geen media gateway en staan redundantie en high availability setups toe.

Op beide types appliance lopen alle real-time taken zoals gespreksroutering, signallering, encryptie en toepassingen zoals voicemail, IVR, unified messaging, integratie met contact databases, enzovoort. De software in een ESCAUX UCS appliance is modulair opgebouwd en meerdere toepassingen kunnen gelijktijdig op hetzelde appliance lopen. Hierdoor kan een enkele server volstaan voor IP telefonie, voicemail, unified messaging, unified communication, virtual fax en andere toepassingen binnen het bedrijf.

De real-time, operationeel-kritische taken zoals call setup zijn gescheiden van niet-kritische taken als configuratie en rapportering. Het real-time operationele deel van de ESCAUX UCS appliances kan op verscheidene manieren worden geschaald en geconfigureerd afhankelijk van uw behoeften. U kan de configuratie kiezen in functie van de kwaliteit en capaciteit van uw netwerk. Zo kan u werken met een enkele ESCAUX Edge Appliance als centrale server als uw bedrijf uit een enkele site bestaat. Bedrijven met meer dan één site kunnen een UCS Edge Appliance per site voorzien, of werken met een volledig geïntegreerd systeem met een aantal Edge Appliances en Core Appliances die samenwerken voor de dienstverlening van alle gebruikers. Hiervoor worden clustering, load sharing, active/standby en andere configuraties ondersteund.

Hardware Leverancier Onafhankellijk

ESCAUX UCS is een software georiënteerd systeem gebaseerd op open standaarden. De strategie van ESCAUX bestaat erin met zoveel mogelijk hardware vendors samen te werken om u een zo breed mogelijke keuze van hardware aan te bieden.

IP Toestellen

ESCAUX UCS ondersteunt een grote variëteit aan IP telefoons en gateways en is aansluitbaar op klassieke communicatiemiddelen zoals uw bestaande faxtoestellen en het klassieke PSTN netwerk.

Op dit ogenblik worden volgende IP Telefoons ondersteund. Op aanvraag kunnen eventueel na goedkeuring ook andere telefoons worden opgenomen.

IP Telefoons :
 • Cisco 7905
 • Cisco 7912
 • Cisco 7940
 • Cisco 7960
 • Polycom IP330
 • Polycom IP301
 • Polycom IP501
 • Polycom IP601
 • Polycom IP650
 • Polycom IP550
 • Polycom IP430
 • Polycom IP670
 • Extension Module for Polycom
 • Kit micros (2) for Polycom IP4000
 • Polycom IP4000
 • Thomson ST2030
 • Thomson ST2022
 • Extension Module for Thomson ST2030
 • Grandstream GXP-2000
 • Extension Module for Grandstream GXP2000
 • SNOM 300
 • SNOM Operator Phone
 • SNOM 360
 • SNOM 370
 • SNOM Expansion module 320-360-370
 • SNOM Expansion module 320-360-370
Wifi
 • I75 Protector DC2 Ind. Charger
 • I75 Protector Stand Battery
 • I75 Protector Ext. Battery
 • I75 Alimentation CR24 max 3racks
 • I75 Multirack charger
 • Hitachi IP 7700 WIFI
 • I75 Protector Industrial Wifi
 • I75 Messenger Wifi
Wifi & GSM
 • Nokia E65,E51 (momenteel nog zonder autoconfiguratie)
Softphone
 • Counterpath Eyebeam
 • Webased Softphone integrated in net.Desktop

Gecertifieerde eindappatuur wordt automatisch geconfigureerd indien het MAC adres bekend is via de management interface.

Softphones dienen door systeembeheerder beheerd en geconfigureerd te worden. De systeembeheerder kan een configuratie opleggen en een aantal functionaliteiten aan- en afzetten. Een softphone start op volgens de configuratie van de systeembeheerder.

Efficiënt beheer van architectuur en toepassingen

Omdat ESCAUX UCS een set eenvoudige beheerstools bevat, kan een systeembeheerder mits het volgen van een training zelf een ESCAUX UCS-oplossing installeren, configureren en beheren. ESCAUX UCS bevat o.a.:
 • Callflow Studio: een zeer gebruiksvriendelijke en krachtige editor voor het aanmaken en aanpassen van al uw callflow scenarios. Backup is ingebouwd in de ESCAUX UCS architectuur.
 • Backups kunnen genomen worden alvorens een configuratie aan te passen.
 • Automatic Recovery Service: in geval van een probleem kan een operationele appliance eenvoudig vervangen worden. Enkele seconden later is men terug in dienst met exact de juiste configuratie, zonder te moet zoeken naar de backup. Er is geen omslachtig procedure of tijdrovend installatieproces nodig. Dit is volledig automatisch en uitermate snel.
 • Proactief worden alarms gegenereerd, geconsolideerd en ze kunnen onmiddellijk worden opgelost. Eventueel kunnen ze ook geëxporteerd worden.

Call Flow Studio

Met de krachtige Call Flow Studio is het erg eenvoudig om op grafische manier een callflow te ontwerpen. Zowel inkomende en uitgaande callsflows kunnen gedefiniëerd worden als een beslissingsboom, waarin voor elk scenario acties kunnen genomen worden. Callflows kunnen eveneens gecopieerd en geëxporteerd worden. Er is geen limitatie op het aantal callflows dat kan gedefinieerd worden. Zie in de bijlage performatie regels voor meer informatie over de capaciteit.

Een callflow is verbonden aan een profiel (gebruiker, secretaresse, directeur, verkopen,...) en een status (bv bureau, teleworking, vakantie, vergadering, ...). Verschillende acties en beslissingen kunnen in de boomstructuur geactiveerd worden. Dit zijn een aantal voorbeelden van eenvoudige callflows met de bijhorende acties:
 • Wanneer een telefoon binnenkomt in het bedrijf, start de actie “Play IVR”: Play IVR activeert een interactief voice reponse systeem (IVR) met een keuzemenu dat u kan bepalen
 • Als de klant de extensie kent en invoert, start de actie “CallDevices”: CallDevices belt één of meerdere telefoons

Andere voorbeelden van acties zijn:

 • SendMail : stuur een email.
 • CheckDate : verander de logica in een callflow afhankelijk van datum en tijd
 • AutoRecall : implementeer een callback bij geen antwoord of bij bezet.
 • GetXpath? : vraag aan een externe database een resultaat aan de hand van een aantal parameters en verander de callflow afhankelijk van dat resultaat
 • Forwarding, ...

IP Telefonie, Unified Messaging, Unified Communicatie : homogeen geïntegreerd

Alle toepassingen (telefonie, unified messaging, unified communicatie, virtual fax, call recording,...) zijn geïntegreerd in een ESCAUX UCS appliance. Het is mogelijk van een N+1 loadsharing architectuur te bouwen. Alle communicatie kan gelijkmatig over alle ESCAUX UCS appliances in uw bedrijf verdeeld worden. Slechts een beperkt aantal hardwaretypes dienen ondersteund en onderhouden te worden. Bij dit soort setup zijn ook het beheer, de proactieve monitoring, de gebruikersadminstratie volledig éénvormig, transparant en homogeen voor alle toepassingen. Dit heeft een meer efficiënte en betere dienstverlening tot gevolg.

Unified Communicatie : Onafhankelijk van het Operating Systeem en Ondersteuning voor Meerdere Devices

Net.Desktop, ESCAUX's toepassing voor unified communicatie, is als module toe te voegen aan de ESCAUX UCS architectuur. De meerkost om te migreren van een ESCAUX oplossing voor IP Telefonie naar een volledige geïntergreerde unified communicatie omgeving is daarom minimaal. Er dient namelijk geen extra hardware geïnstalleerd of onderhouden te worden.

Geconsolideerd Management & Autoconfiguratie

In de corporate editie van ESCAUX UCS vindt men het management platform waarmee u alle operationele ESCAUX UCS appliances kan beheren, onafhankelijk van de gekozen (multiple-site) architectuur. Alle autonome ESCAUX UCS appliances worden op een éénvormige manier beheerd als één virtueel en logisch system. Via het mangement platform worden configuraties, intra-routing, callflows, IVR en andere toepassingsmodules éénmalig gedefinieerd en deze worden automatisch geconfigureerd op de operationele ESCAUX UCS appliances. Indien nodig wordt zelfs het operating systeem zelf geïnstalleerd. Deze autoconfigatie geldt niet alleen voor appliances, maar ook voor IP telefoons en gebruikerstoepassingen zoals unified communicatie, receptionisten consoles, ...

Software as a Service

De software van het ESCAUX UCS is volledig modulair, waardoor zeer snel features op aanvraag van klanten kunnen worden ontwikkeld. Deze komen onmiddellijk ter beschikking van alle bestaande klanten en kunnen op een eenvoudige manier en risicoloos geactiveerd worden.

Naast het mangement platform, kunnen ook software modules, resources en callflow acties modulair worden toegevoegd. Ook updates worden op regelmatige tijdstippen via het management platform automatisch ter beschikking gesteld voor deze verschillende componenten. De adminstrator kan zelf bepalen wanneer deze updates worden geactiveerd en dit zonder alles opnieuw te moeten installeren of configuratie informatie te verliezen. Wanneer updates worden geactiveerd worden deze volledig automatisch geconfigureerd op de operationele ESCAUX UCS appliances. Eveneens er kunnen upgrades plaatsvinden zonder dat er ter plaatse dient gegaan te worden.

ESCAUX UCS Functionaliteiten

Vanzelfsprekend ondersteunt de ESCAUX UCS oplossing alle gangbare telefoniemogelijkheden zoals het doorschakelen van gesprekken en wachtmuziek. Daarenboven biedt ze ook meer geavanceerde telefonie-applicaties, zoals call queuing, Integrated Voice Response (IVR) en Auto Attendant.

ESCAUX UCS Telefonie Functionaliteiten
 • Dial plan
 • Afwikkeling van het uitgaand netlijnverkeer
 • Personal User Mobility (PUM)
 • Audio conferencing
 • Tweede oproep signaal
 • Zakencode
 • Weergave nummer oproeper
 • Service klassen
 • Call Flow Studio
 • Oproep Doorsturen
 • Lokale ruggespraak en transfer
 • Automatisch recall en nummer herhaling
 • Volg mij
 • Individuele afwezigheidsdienst
 • Beschermde extensies of gebruikers
 • Lijngroepen
 • Verkorte nummering
 • Persoonlijk verkorte nummering
 • Oproepherhaling
 • Directeur-secretaris functie
 • Opnemen van oproepen
 • Closed User Group
 • Hunt group
 • Dynamische ringtones.
 • Wachtfunctie
 • Wachtmuziek - geproken boodschappen.
 • Parkeerfunctie
 • Identificatie-inrichting
 • Automatisch afhaaksysteem
 • Boodschappen
 • Thuiswerkers
 • Multilijn functie
 • Multiringing
 • Individuele taalkeuze
 • Gebruikersinterface
 • Verbinding met andere telefooncentrales

Unified Communicatie

Vandaag communiceren uw medewerkers op verschillende manieren, met verschillende toestellen en apparaten (GSM, vaste telefoon, fax, email, publieke instant messaging, skype,... ). Ook gebruiken ze verschillende voicemails en contact databases (in de GSM, de persoonlijke contacten in outlook, de gemeenschappelijk contacten in een CRM, boekhouding, excel, ...). Hierdoor is de communicatie onoverzichtelijk en complex geworden. De communicatie is gebaseerd op een 'trial and error' benadering. Men probeert iemand te contacteren door te raden wat de best manier is om deze persoon te contacteren en te hercontacteren. Deze manier van communiceren is inefficiënt.

Met ESCAUX net.Destkop is het mogelijk om wel efficiënt te communiceren en samen te werken. ESCAUX net.Desktop omvat de mogelijkheid voor de gebruiker om enerzijds zijn inkomende gesprekken te routeren afhankelijk van zijn gekozen status en anderzijds voor de uitgaande oproepen het gewenste telefoon-apparaat te kiezen (vast, mobile, softphone,...). Bovendien kan een gebruiker op een gemakkelijke en snelle manier contacten zoeken in een directory en communicatie (audio, instant message of video) starten met een klik van de muis. Hij kan gemakkelijk terugvinden wie de gebruiker heeft trachten te bereiken en terug contact zoeken. Ook is het mogelijk via het 'one-phone' concept enkel nog met één nummer werken, enzovoort.

net.Desktop kan geïntegreerd worden met Microsoft Outlook contacts, Lotus Notes, Axapta en/of andere contact databases aanwezig in uw bedrijf. Login:

Kenmerken :
 • Unified directory
 • Status beheer en routeringsassistentie
 • Instant messaging
 • Voice management
 • History call
 • Video communicatie
 • Meertalig
 • Ondersteund op verschillende operating systemen

net.Desktop is beschikbaar in drie versies: net.Desktop X100, X300 en X500.

Telefoniste/Operator Console

De standaardoplossing voor operatorverkeer is dat alles via oproepverdeling aangeboden wordt aan alle operatortoestellen. Het is mogelijk een operator toestel te gebruiken met behulp van een extensiemodule. Een goed alternatief is de ESCAUX net.Console software in combinatie met een operator toestel te gebruiken.

ESCAUX net.Console is een softwareoplossing voor operatoren. Ze spitst zich toe op de functionaliteiten van telefonisten die veel oproepen verwerken en uitgebreide opzoekingen moeten doen. ESCAUX net.Console biedt daarom een aantal extra flexibele mogelijkheden:
 • net.Console is een softwareconsole die samenwerkt met een operatortelefoon en een headset.
 • de software is compatible met meerdere operating systemen (windows, mac, linux)
 • een dedicated PC is niet nodig.
 • de operator beschikt over één toepassing met zoekfunctie en centrale telefoongids. Deze telefoongids kan aangevuld worden met externe contactdatabase informatie.
 • de operator heeft snel een overzicht van de statusinformatie van elke gebruiker: of de gebruiker aan de telefoon is, voor zijn PC zit, van thuis werkt of afwezig is.
 • synchronisatie is mogelijk tussen het resultaat van een zoekfunctie en een externe CRM database of webagenda
 • net.Console is beschikbaar in het Engels, Nederlands en het Frans.
 • net.Console ondersteunt meerdere operatoren die gelijktijdig kunnen samenwerken en kan redundant worden uitgevoerd. Hierdoor kan het uitvallen van één PC niet de oorzaak worden van het uitvallen van de hele operator console.
 • meerdere operatoren kunnen de communicatie behandelen van verschillende bedrijven met verschillende algemene nummers.
 • one-line queue informatie en historiek van events is beschikaar
 • net.Console wordt verbonden via een Ethernet verbinding en werkt bijvoorbeeld ook via een ADSL verbinding
de gebruikers kunnen de grafische user interface customizeren: aanpassen van kleuren, verplaatsen van windows, definiëren van functionaliteiten in relatie met functietoetsen op het keyboard

Er bestaan twee net.Console versies, namelijk X700 en X900.
Copyright © Escaux SA